Hakkımızda
Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş. 1961 yılında kurulmuş olan Türkiye’nin ilk tohumculuk Şirketidir.
Kurulduğu yıllarda dünyada dahi örnekleri bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olan ve işi sadece tohumculukla iştigal etmek olan şirketimiz büyük bir vizyonun eseridir.

Kurulduğu günden bu yana Türk tohumculuğunun köşe taşlarını döşeyerek her zaman ilklerin öncüsü olmuş olan şirketimiz uluslararası normlarda kalite politikasından ödün vermeden hizmetini devam ettirmiş olup getirdiği yenilikler ve kazandırdığı ürün çeşitliliği ile yarım asrı aşkın bir süredir Türk tohumculuğuna sorumlulukla hizmet etmeyi görev bilmiş ve gelişmesi için çabalamıştır. Beta Ziraat in üstlenmiş olduğu bu misyon ortaklık yapısının doğal bir sonucudur.

Hisselerinin %99’ una Konya Şeker, Konya Pancar Ekicileri kooperatifi, Kayseri Şeker, Amasya Şeker, Pankobirlik ve diğer Pancar Ekicileri kooperatifleri gibi her biri çiftçi kuruşları olan kurumların sahip olduğu şirketimiz, gücünü Türk çiftçisinden almaktadır.